Alta Skolekorps
Alta skolekorps
 • Styret i Alta skolekorps    • Om oss    • Aktivitetsplaner    • Tidligere nyheter    • Bilder      • Hjem  

 

 

   Om oss
    - Hva gjør man i korpset da?
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Bli med i korpset!
 
 
 
 
 
 
 

Å være medlem i skolekorpset

"Korps er fellesskap - Korps er opplevelser - Korps er venner!"

Målgruppen vår er deg mellom 7 og 19 år

Du lærer deg å beherske et instrument.
Du lærer hvordan du driller med en drillstav.
Du lærer deg å marsjere i takt.
Du får bruke en flott uniform.
Du får mange nye venner.

Du trenger ikke å kjøpe et instrument eller drillstav for å være med i korpset. Dette får du leie eller låne hos oss.Vi drar på turer:
2004: Berlin, Tyskland
2005: Oslo på "2005-festivalen"
2006: Tromsø på Rytmix-festivalen
2007: Piteå
2009: Bornholm, Danmark
2011: Vadsø
2014: Gøteborg

Vi spiller og driller:
- 17. mai
- Helgesamlinger
- Julekonserter
- Andre konserter og oppdrag, alene eller ilag med andre korpsPåmelding til korpset via styret. Kontakt styreleder eller dirigent/instruktør.


INFORMASJON OM ALTA SKOLEKORPS

 

Først av alt; Alta skolekorps er den stolte mottaker av Alta kommunes kulturstipend 2011, samt mottaker av AKSIS-stipendet 2012!

 

 

MEDLEMMER:

Alta skolekorps (ASK) er et resultat av et tidligere samarbeid mellom Elvebakken skolekorps og Bossekop skolekorps. Medlemmer sokner faktisk fra hele sentral-Alta. Pr i dag er medlemstallet ca 30 stk, med hovedvekt i aldersgruppa 8-17 år. I tillegg har vi noen voksne som spiller fast med oss.

 

 

OPPLÆRING:

De fleste korpsinstrumentene kulturskolen leier ut, tilhører ASK. Vi ber alle våre medlemmer om å fortsette sin spilleopplæring i kulturskolen så lenge som mulig – hver enkelt bør få muligheten til å utvikle seg personlig også, og ikke bare i fellesskap som korps. Det gis tilbud på følgende instrumenter: fløyte, klarinett, saxofon, kornett/ trompet, waldhorn, althorn, tenorhorn/ baryton, tuba og slagverksintrumenter. Det gis instrumentalundervisning 20 min pr uke, og etter hvert også samspill 1 time pr uke.

 

Drillaspirantene får undervisning en gang pr uke á en time. Vi har pr i dag en viderekommende drillgruppe som også øver to timer pr uke.

 

MEDLEMSKONTINGENT:

Medlemskontingenten i skolekorpset er kr 500,- pr pers pr halvår. Det innrømmes 50 % søsken/ familierabatt. Kontingentkrav sendes ut to ganger pr år. For de som starter opp på instrument, får betalingsfritak det første halvåret, siden medlemskontingent til kulturskolen må betales.

 

Korpsets medlemskontingent er med på å delvis finansiere våre dirigent-, instruktørutgifter, noter, utstyr, uniformer o.l..

 

DUGNAD:

Det er en kjensgjerning at det koster å drive korps – og vi er intet unntak J

En del av vår inntekt kommer også inn gjennom dugnadsarbeid, det kan være kafésalg i forbindelse med arr. på Kultursalen, loddsalg, flaskeinnsamling, konserter m.m. Foresatte og medlemmene – der det er mulig, blir innkalt til dugnad.

{C}{C}

Det er på enkelte arrangement muligheter for frikjøp. Beløp avhenger av dugnadsstørrelse, og fastsettes pr gang. Dugnadslister lages så tidlig som mulig, men det kan forekomme endringer.

Det beregnes ca 10 timer dugnad pr familie i løpet av et år.

 

 

AKTIVITETER:

ASK er en selvskreven deltaker på 17.mai, tog må vi jo gå i! Juniorene spiller sammen med hovedkorpset, men repertoaret er kutta en del ned, sånn at de små korpsmusikerne føler at de fikser tingene de skal spille. Alle drillerne deltar på lik linje med resten av korpset.

 

Vi ønskerå ha en større konsert i løpet av sesongen. De siste årene har vi deltatt på Alta Soul og Bluesfestival – her kan nevnes ”De unge møter The Commitments!”, The Blues Brothers.

–  vi har et samarbeid med andre korps fra Finnmark som kommer hit og er sammens med oss av og til

 

Å treffe andre korps er viktig, både når det gjelder det musikalske og ikke minst det sosiale. I juni 2010 arrangerte vi et større korpstreff i Alta. ”Mygg, musikk og masse moro” var vårt slagord! Det ble en del arbeid, men det var også masse moro! Et godt økonomisk resultat gjorde suksessen enda større J

 

Som vanlig deltar vi både på den store felles julekonserten i Kultursalen, samt at vi har vår egen juleavslutning ”hjemme” på Kuben (den gamle kinoen).

Annet hvert år har vi som mål å dra på tur – kort eller lang, enten på korpstreff/ festivaler eller besøk i Norge eller utlandet.

I 2013 hadde korpset 20-årsjubileum, og det måtte jo markeres. DA hadde vi besøk av selveste Ole Edvard Antonsen, som vi hadde konsert sammens med.

 

 

NORGES MUSIKKORPS FORBUND:

Alta skolekorps er tilsluttet den landsomfattende organisasjonen Norges Musikkorps Forbund (NMF). Det betyr at alle våre medlemmer og instrument er forsikret i forbindelse med korpsaktiviteter, så som øvelser, reiser, seminar osv.

 

Vi tillater oss å legge ved et innmeldingsskjema til NMF - samme skjema brukes for innmelding i skolekorpset. Dere som ønsker å være med hos oss, bes fylle ut punkt 1 og underskrift. Resten tar korpset seg av.

 

VÅRT MOTTO:

Stolt, sterk og synlig!

VELKOMMEN TIL ALTA SKOLEKORPS!

 

 

Vennlig hilsen styret

 

KONTAKTPERSONER:

Leder:             Siv Malén Murberg             Tlf 99 70 42 27        siv.malen@gmail.com

Dirigent:          Per Andersson                       Tlf 47 01 05 09           perandersson@trollnet.no

   
 

 

 

Alta skolekorps - Stolt, sterk og synlig!